med-faculty-publichealth

תכני קורסים בתחום בריאות בתעסוקה

קורסי חובה בסיסיים

0159.1101 ביוסטטיסטיקה

הקניית ידע בשיטות סטטיסטיות תוך הדגשת הצד היישומי בבריאות תעסוקתית; הכנת הסטודנט לעבודה משותפת עם סטטיסטיקאי. סטטיסטיקה תיאורטית; התפלגות נורמלית; אבטחת איכות; אמידה; מבחן t מתאם ורגרסיה; התפלגות בינומית; סטטיסטיקה א-פרמטרית; ניתוח שונות; סקירה כללית ודוגמאות של מודלים סטטיסטיים רב משתנים.

0159.1102 מבוא לאפידמיולוגיה

במסגרת הקורס תיערך חזרה על העקרונות האפידמיולוגיים הבסיסיים תוך התאמתם לנושאים בתחום בריאות העובד; שיטות מחקר בבריאות תעסוקתית; סיקור אוכלוסיות עובדים ומשמעותו; כמו כן יוכתב הדיון בנושאים כמו אפידמיולוגיה של סרטן תעסוקתי; כאבי גב ממקור תעסוקתי; חשיפה לגורמי סיכון נוירוטוקסים.

0159.1103 מבוא לגיהות תעסוקתית

תחום הגיהות התעסוקתית מוצג בדגשים של חיזוי, הכרה, הערכה ובקרה של גורמי סיכון בריאותיים לעובד בסביבת עבודתו. הקורס מציג את התפתחות הנושא, גורמי סיכון כימיים, פיסיקליים (רעש, ויברציה, קרינה, עומסים אקלימיים) וביולוגיים בסביבה התעסוקתית, אופני חשיפה ומנגנוני חדירה, השפעת גורמי סיכון על בריאות העובד, מדדים, תקנים ורמות חשיפה מרביות להערכת חשיפה תעסוקתית, ניטור סביבתי וביולוגי, שיטות למניעה ובקרה, תחיקה להגנת העובד והתפתחותה בארץ, סביבת הציבור הרחב.

0159.1104 מבוא לרפואה תעסוקתית (ללא רופאים)

עקרונות היסוד ברפואה תעסוקתית; יוצגו דוגמאות מקבוצות שונות: פיסיקליים, פיסיקליים כימיים, כימיים, ביולוגיים וגורמי סיכון פסיכו-חברתיים.

0159.1105 רפואה תעסוקתית חשיפה תעסוקתית, טוקסיקולוגיה וחקיקה (לרופאים)

למידת כל החשיפות לגביהן יש בדיקות רפואיות תקופתיות המאוגנות בחוק. יסוכמו כל הנושאים הקשורים בטוקסיקולוגיה, הנזקים הפוטנציאלים, ההיבט הגיהותי וההיגיון העומד מאחורי החוק. מנגנונים טוקסיקולוגיים וגורמי סיכון המשפיעים על העובד בפגיעות חריפות וכרוניות; ניטור ביולוגי ומשמעותו בחשיפה לגורמים שונים

0159.1106 ארגונומיה - קורס בסיסי

הקורס עוסק בהתאמת סביבת העבודה ליכולות העובד. הסטודנט יבין את החשיבות של דאגה ארגונומית לעובד,יפתח הבנה והערכה למורכבות בתכנון ובביצוע תוכניות למניעת פגיעות בשריר ובשלד, יציג גישה ביקורתית בבחירה של שיטות וכלים לניתוח עמדות וסביבות עבודה ויישם פתרון בעיות ארגונומיות בעיצוב סביבות עבודה. הקורס מתבסס בעיקר על ביצוע מטלות מסוג משימות, קריאה של מאמרים ודיון. ההרצאות בכל שיעור יהיו קצרות ויובילו למסקנות בניתוח ועיצוב סביבות עבודה.

0159.1107 לחצים בעבודה ודרכי התמודדות עמם*

הכרת גורמי לחץ סביבתיים ופסיכו-חברתיים והשלכותיהם על בריאות העובד ותפקודו; גורמים המתערבים וממתנים תגובות לחץ; טכניקות התמודדות עם לחצים ברמה האישית והארגונית. דיון בהשלכות לרפואה תעסוקתית.

0159.1108 לחצים בעבודה ודרכי התמודדות עמם- סמינר

הצגת טכניקות התמודדות עם לחצים ברמת הפרט והארגון; יישום טכניקות של ניהול לחצים להפחתת גורמי סיכון למחלות לב וכלי הדם; בחינת האפקטיביות על התערבויות ארגוניות בהפחתת לחצים וקידום רווחת העובד; הכרת מקורות לחץ בקרב אוכלוסיות ספציפיות ודרכי התמודדות עמם.

0159.1109 שיטות מחקר

הקניית ידע בסיסי בהבנת השיטה המדעית והכרת סוגי המחקר השונים. הוראת יסודות המדידה ושיטות לאיסוף נתונים, יישומים של טכניקות סטטיסטיות מתקדמות לניתוח נתונים, תרגול בניתוח מאמרים, הכרת צורת כתיבת מאמרים ודוחות מחקר.

0159.1111 קידום בריאות בעבודה-שעור (ראה גם 0159.1132)

הקניית ידע והבנה של מושגי יסוד בתחום קידום הבריאות כולל המושג בריאות, אחריות לבריאות, חינוך לבריאות בחברה המודרנית, הקשר בין סגנון חיים לבריאות, שינוי הרגלים. כמו כן ידע והבנה במגוון תכניות לקידום בריאות בארגוני עבודה בעולם ובישראל, והשיקולים בתכנון ויישום תכניות כגון: קידום פעילות גופנית, הפחתת עישון, תכניות עזרה לעובד, הפחתת לחץ דם.

0159.1115 שיטות מחקר -סמינר

הכשרת תלמידים להכנת הצעת תיזה, תרגול ביישום ידע שנצבר בקורס שיטות מחקר לבניית מערכי מחקר, הכרת שיטות מתקדמות לניתוח נתונים. נושאי הסמינר: הכנת רקע תיאורטי, סקירת ספרות, חיפוש ממוחשב, הכרת מבנה הצעת מחקר, בנית מערכי מחקר לנושאים נתונים מראש והצגתם בכיתה, הכרת שיטות סטטיסטיות מתקדמות, הצגה בכיתה של הצעות לתזה.

0159.1116 מניעה ובקרת גורמי סיכון

הצגת עקרונות ושיטות לפי הדגם של בקרת מקור, בקרת נתיב, הגנה אישית. בקרת גורמי סיכון כימיים כוללת שיטות בידוד המקור, התמרת חומרים וציוד, שיטות אוורור, שיטות ומתקנים להקטנת פליטות מזהמים, בטיחות אש וכימיקלים, בטיחות בטיפול בסיכונים ביולוגיים, הגנה אישית של מערכת הנשימה וכלל הגוף. בקרת גורמי סיכון פיסיקליים כוללת בקרת רעש וריטרוט, בקרת קרינה מייננת ובלתי מייננת, תאורה ובקרת מעמסים אקלימיים.

0159.1117 סביבה תעסוקתית ייחודית-סמינר

חשיפת התלמיד לסביבת עבודה או חיים מיוחדת.

0159.1119 סוגיות קליניות בבריאות תעסוקתית-שעור

התמודדות עם בעיות קליניות ברפואה תעסוקתית הכולל התייחסות לבדיקות כניסה לעבודה, בדיקות פיקוח וכושר עבודה. כמו כן כולל הקורס הרצאות על הקשר בין חשיפות לתחלואה, התמודדות של עובדים במקום העבודה עם בעיות רפואיות וטיפול בעובדים הצריכים לממש זכויות בבטוח לאומי או בקרנות הפנסיה. הקורס יכלול לימוד של תפקודי ריאות, וכושר עובדה בעובדים עם מחלות ריאה.

0159.1120 נכות והסתגלות

חלקו הראשון של הקורס יעסוק בהצגת תהליך ההסתגלות למחלה או פגיעה, והתערבויות פסיכולוגיות לקידום תהליך זה. הכרת השלכות פסיכולוגיות, תפקודיות ותעסוקתיות של קבוצות מחלה עיקריות. פסיכופתולוגיה של העבודה. מושג ההסתגלות לעבודה והפילוסופיה מאחורי ההתערבות השיקומית. הגדרת הצלחת השיקום.

חלקו השני של הקורס יעסוק באבחון תעסוקתי: כישורים, נטיות מקצועיות ואישיות. אבחון רפואי תפקודי. ייעוץ שיקומי תעסוקתי. שיקום תעסוקתי והכשרה מקצועית. השמה בעבודה. עמדות מעסיקים כלפי העסקת נכים. שיקום פעיל במקומות העבודה.

0159.1121 פרויקט יישומי-מלע"ג

פרויקט לתלמידי המסלול ללא עבודת גמר - הקורס מיועד ללימוד הקשר בין תהליכי חשיבה לבין תוצאות התנהגותיות, רגשיות ותפקודיות, בתחומים שונים של בריאות בתעסוקה. בסמסטר ראשון תתקיים סדנא שתתמקד בתהליכי ההתמודדות עם מצבים מאתגרים ומלחיצים בחיי היום יום ובסביבת העבודה.הלמידה תכלול ניתוח אירועים שיוצגו על ידי התלמידים,תצפיות,משוב על תהליכים קבוצתיים ודווח רצוף על התקדמות אישית. בסמסטר שני התלמידים יבצעו פרויקט קבוצתי יישומי שמטרתו לזהות בעיה בתחום התעסוקתי-מקצועי ולתכנן תוכניות התערבות, תוך שימוש במודלים ובשיטות שיילמדו בסמסטר ראשון.

0159.1122 סוגיות קליניות בבריאות תעסוקתית-סמינר

הקורס מתמודד עם קריאת מאמרים ברפואה תעסוקתית באופן ביקורתי.

0159.1123 התנהגות בריאות וחולי

ההנחה שכולם רוצים להיות בריאים, לא תמיד מתורגמת לפעילות שמירה על הבריאות בקרב בריאים או חולים. בעוד שחלק מהאנשים עוסקים בפעילויות משמרות בריאות, אותם אנשים או אחרים עוסקים בפעילויות המסכנות את בריאותם. בקורס נכיר מודלים קוגנטיבים-חברתיים המנסים להסביר את המוטיבציה מאחורי התנהגויות בריאות/סיכון, גורמים המנבאים שינוי התנהגות ומחסומים בפני שינוי. נראה דוגמאות של ישום המודלים הללו בתוכניות לעידוד אימוץ ושמירה של התנהגויות מקדמות בריאות. כמו כן, נכיר מודלים המסייעים לנו בהבנת ביטויים שונים של התנהגות חולי, כולל התנהגות חולי אבנורמלית. נעסוק בגורמים המשפיעים על הענות/העדר הענות להוראות רופא ולמשטר הטיפולי, ודרכי התערבות אפשריים.

0159.1124 ארגונומיה למתקדמים-קורס רשות

קורס ארגונומיה למתקדמים יעסוק בתיאוריה וביישומים ארגונומיים. הקורס יועבר בשיטת ה- Problem-Based Learning ויכשיר סטודנטים בפתוח מיומנויות אבחון, טיפול, מניעה וארגון סביבת העבודה באופן שיאפשר פעילות בטוחה ויעילה במקום העבודה. חלק מהמפגשים ייערכו בסביבות עבודה שונות.

0159.1125 מערכות בטיחות והערכת סיכונים

הבנת מיקומה של הבטיחות ברמה מערכתית בחיינו, הקשרים בין בטיחות לבין אמינות ציוד, אמינות אנוש, תחזוקתיות, בקרת איכות, הנדסת אנוש, הנדסת ערך, תכנון להשגת בטיחות והשיטות האיכותיות והכמותיות להערכת הבטיחות. הבנת מהות הסיכונים RISKS בחיינו: דרכי אפיונם - איכותיות וכמותיות.

0159.1126 מעבדה וסיורים

הכרה והתנסות בשיטות מדידה של גורמי סיכון שכיחים בתעשייה כגון ממיסים אורגנים, מתכות, חומצות ובסיסים, אבק גזים; שיטות אנליטיות מעבדתיות; הכרת ציוד למדידה רציפה של חומרים כימיים בסביבה; הכרת ציוד למדידת גורמים פיסיקליים כגון רעש, עומס חום, תאורה.

0159.1127 סרטן תעסוקתי

הקורס מתמקד בסוגי סרטן הקשורים לחשיפות שונות. יילמדו מנגנונים להתפתחות הסרטן ולהוכחת קשר סיבתי.

0159.1129 התנהגות ארגונית - מיקרו

קורס זה יתמקד בניתוח ארגונים ברמת הפרט והצוות, והוא מכוון להקניית מושגי יסוד בעמדת והתנהגות של עובדים בארגונים. בין הסוגיות שיועלו בקורס: הנעת עובדים ותגמולם, עמדות כלפי העבודה והארגון, לחצים בעבודה,מנהיגות, ועבודה במסגרות צוותיות.תוך שימוש באירועים, דוגמאות ארגוניות ממשיות ותרגילים בכיתה ובבית, יכירו הסטודנטים סוגיות אלו וילמדו כיצד ניתן לשפר את הקשר שבין העובד לארגון, בשלושה היבטים: תיאורטי, אמפירי ויישומי.

0159.1130 התנהגות ארגונית - מאקרו

הקורס יעסוק בהבנת העולם הארגוני והבעיות המעסיקות ארגונים כיום, תוך הקניית ראיה כוללת ורחבה של היבטים מרכזיים בארגון וניהול, באמצעות הצגת תאוריות ארגוניות ומודלים שונים הדנים ברמה המאקרו ארגונית.בין הנושאים בהם ימקד הקורס: גישות ניהול ויישומן בעולם העבודה, הקשרים שבין ארגונים לסביבתם, מבנים ארגוניים, ותהליכים בארגון כגון: תרבות הארגון, יחסי עצמה ושינוי ארגוני. הקורס ישלב הרצאות פרונטליות, ניתוח אירועים ודיונים בכיתה, באופן שיקשר את התיאוריה לעולם הארגוני העכשווי.

0159.1131 ניתוח מקרים בגיהות

הצגת מקרים מתחומים שונים בגיהות תעסוקתית וניתוחם. בחלק מהקורס יוצגו מקרים ע"י המורים ובחלק ע"י התלמידים. תהיה התנסות עם מצבים ריאליים בגיהות תעסוקתית ושיפור כושר הניתוח של מצבים אלה בכדי להגדיל את מיומנות הטיפול.

0159.1132 קידום בריאות בעבודה-סמינר

פיתוח תכנית התערבות לקידום בריאות במקום עבודה על סמך תכנים וידע שנלמדו בקורס קידום בריאות 0159.1111

0159.1137 הכרה ובקרה של גורמי סיכון כימיים

חומרים כימיים מהווים גורמי חשיפה שכיחים בתעסוקה. הקורס עוסק בהכרת קבוצות החומרים והיבטים הקשורים בחשיפה תעסוקתית לגורמים אלו. תכונותיהם הפיסיקליות והכימיות של אווירוסולים מוצקים וטיפתיים ושל אדים וגזים חשובות להבנת מנגנוני חשיפה והשפעה שלהם על בריאות העובד. קבוצות החומרים שיידונו בקורס הן: ממיסים אורגניים, פולימריים אורגניים, מתכות, חלקיקים וסיבים מינרליים, חומרים אנאורגאניים, גזים, חומרי הדברה. גורמים אלו יידונו מהיבטים של מבנה, תכונות, יחסי מבנה-פעילות, שימושים תעשייתיים וסוגיית החשיפה התעסוקתית ומקורותיה. יחד עם לימוד גורמי הסיכון יוצגו עקרונות ושיטות לבקרתם ומניעתם על פי דגם של בקרת מקור, בקרת נתיב החשיפה (בקרת סביבה), הגנה אישית ובקרה ניהולית. נושאי הבקרה יעסקו בשיטות ומתקנים לטיהור אוויר, שיטות אוורור, אמצעים להגנה אישית של דרכי הנשימה וכלל הגוף.

0159.1138 הכרה ובקרה של גורמי סיכון כימיים וביולוגיים

קורס זה הוא המשך לקורס 0159.1137 וכולל המשך לימוד והכרה ובקרה של גורמי סיכון כימיים על פי המאפיינים שנלמדו בקורס הראשון. הקורס יורחב לדיון בגורמי סיכון ביולוגיים ושיטות לבקרתם.

0159.1139 הכרה ובקרה של גורמי סיכון פיסיקליים

גורמי הסיכון הפיסיקליים השכיחים בתעסוקה כוללים רעש וויברציה , קרינה מייננת ובלתי מייננת, לייזר, תאורה ועומסים אקלימיים. הקורס עוסק בהכרה של הגורמים הפיסיקליים ותכונותיהם ובאימפקט שלהם על חשיפה תעסוקתית. הקורס יציג גישות ושיטות לבקרת רעש וויברציה, הגנה מקרינה מייננת ומקרינות בלתי מייננות של הסולם האלקטרומגנטי, הגנה מלייזרים, תכנון תאורה, בקרת עומס חום ועומס קור.

Made by TAU Webteam