med-faculty-publichealth
image01

הודעות בית הספר לבריאות הציבור

 

  School of Public Health - Sackler Faculty of Medicine

Tel Aviv University

For the English Website Press Here

ראש בית הספר:
פרופ' דניאל כהן

ראש החוג לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת
פרופ' תמי שוחט

ראש החוג לבריאות סביבתית ותעסוקתית
פרופ' יוסי ריבק

ראש התכנית למינהל מערכות בריאות
פרופ' קובי גלזר

ראש החוג לקידום בריאות
פרופ' יסכה כהן-מנספילד

ראש החוג לרפואת אסון
פרופ' קובי פלג

מזכירת בית הספר
רונית שפיגל, טלפון: 03-6405717, כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

 

מבוא

התפתחות הטכנולוגיה ,היכולות הרפואיות, וכמויות המידע והידע הנרכשים בעידן המודרני, גורמים לשגשוג התמחויות ותת-התמחויות רבות בתחום הרפואה ובריאות הציבור, יחד עם זאת גדל הפער בין פוטנציאל יכולת הטיפול הרפואי, לבין האפשרות לספקו לקהל הרחב . אחת הדרכים לצמצם את הפער היא באמצעות חיזוק תחום בריאות הציבור המאגד בתוכו נושאים מגוונים כגון רפואה מונעת, הערכת טכנולוגיות רפואיות וקביעת מדיניות בריאות מושכלת ויעילה.

שלא כשאר תחומי הרפואה המתמקדים בחולי הפרט, תחומי בריאות הציבור והרפואה המונעת עוסקים בבחינת מצב הבריאות באוכלוסייה. בענף זה נכללים מגוון רב של תחומי התמחות : בריאות הקהילה וחינוך לבריאות, חקר התחלואה בסרטן, אפידמיולוגיה של מחלות לב ומחלות כרוניות אחרות, חקר בריאות סביבתית ותעסוקתית, חקר תזונת הציבור ואפידמיולוגיה גנטית ומולקולרית. מטרתם של כל תחומי המחקר היא לנסות ולהבין את הסיבות למקרי התחלואה בציבור, מתוך הכרה כי הם אינם אקראיים ומתוך תקווה שהבנת מנגנוני התרחשות המחלות יאפשר מניעתן בעתיד. הידע הנצבר בתחומים השונים ושיטות העבודה הביו-סטטיסטיות הנהוגות בתחום בריאות הציבור, מהווים כיום בסיס לקביעת מדיניות בריאות.

 

מטרות בית הספר

  • ריכוז ומיסוד תחום המחקר בבריאות הציבור באוניברסיטת תל-אביב על כל מרכיביו: רפואה מונעת, אפידמיולוגיה וביו-סטטיסטיקה, סוציולוגיה של הבריאות, רפואה תעסוקתית, רפואה סביבתית, מדיניות בריאות, קידום בריאות וחינוך לבריאות.
  • הקניית המושגים ושיטות המחקר מודרניות בבריאות הציבור, תוך שילוב בין ידע רפואי, ניהולי וסוציולוגי לבין עקרונות החשיבה הכמותית ומיומנויות ביו-סטטיסטיות.
  • העמקת הבנת הבסיס המדעי בנושאי מניעת תחלואה באוכלוסייה, הערכת התערבות וקידום בריאות בקהילה, הערכת איכות הטיפול הרפואי ומדיניות בריאות.
  • הקניית ידע בשיטות איסוף נתונים וחשיפה למקורות המידע הקיימים בבריאות הציבור כחלק מהכרת מערכת הבריאות בישראל.
  • העמקת והעשרת המודעות לחשיבות תחום בריאות הציבור מתוך שאיפה לקידום בריאות אוכלוסיית ישראל.
Made by TAU Webteam